BS100 je palubný počítač vyrábaný firmou BUSE Blansko. V hromadnej doprave sa používa čím ďalej tým menej, postupne je nahradzovaný novšími, najmä digitálnymi palubnými počítačmi. Práve preto je BS100 jeden z najľahšie zohnateľných palubných počítačov. Napríklad Dopravní podnik města Brna ich oficiálne predáva na ich web stránkach. 

 

BS100 komunikuje s ostatnými komponentmi systému pomocou zbernice IBIS. Existujú dve verzie BS100:
zápustná do panelu (BS100.2x) a verzia na stojan (BS100.1x). Líšia sa umiestnením konektoru a spôsobom uchytenia, verzia do panelu má konektor vzadu a montuje sa do rámiku na pánt a zámkom sa zafixuje, verzia na stojan má konektor zospodu a uchytáva sa zozadu dvomi skrutkami.

Na Slovensku je využívaný vo veľkom počte v Dopravnom podniku Bratislava (časť autobusov, trolejbusov aj električiek), a u štátneho železničného dopravcu ZSSK (motorové jednotky 81x, 840 a 861, jednotky Tatranských elektrických železníc 425.95).

ZAPOJENIE PALUBNÉHO POČÍTAČA

Na zapojenie palubného počítača budete potrebovať napäťový zdroj 24V DC s minimálnym prúdom 1.5A, a buď pôvodnú kabeláž od výrobcu, alebo konektor DIN 41612 s počtom 2x32pinov (ale s tromi riadkami miest na kontakty), napríklad tento: https://www.gme.sk/v/1499050/harting-09032646825-konektor-din-41612-2x32pinov

Palubný počítač uvediete do prevádzky zapojením dvoch napájacích vodičov, ktoré sa nachádzajú na konektore označenom KV2. Jedná sa o červený (+) a čierny (-) vodič, ktoré zapojíte do zdroja 24V DC. Po zapojení do elektrickej siete by sa mal palubný počítač naštartovať.

Po zapnutí palubného počítača sa na displeji zobrazí verzia programu, konfigurácie a databázy. Po pár sekundách sa buď priamo uvedie do prevádzky, alebo bude hlásiť chyby kvôli neodpovedajúcim perifériám. Tie preklikáte enterom, a palubný počítač bude pripravený na použitie.

Ostatné periférie pripojíte k palubnému počítaču pomocou ďalších 4 vodičov z konektoru KV2. (Pripravujeme)

Ak budete vyrábať konektor nanovo, pomôže Vám s tým táto schéma:

Programovať palubný počítač je možné viacerými spôsobmi, bezkontaktnou pamäťovou kartou cez slot v ľavej bočnici, alebo cez 4-pinový Mini-DIN konektor vedľa slotu na pamäťovú kartu, s prevodníkom USB -> RS485, ideálne typom, ktorý má výstup RS485 na 2 kontakty.

Pohľad na konektor v BS100

Pin 3 -> +RS485

Pin 1 -> -RS485

FUNKCIE PALUBNÉHO POČÍTAČA

Linka/Kurz – Nastavenie linky a kurzu do palubného počítača. Táto funkcia sa používa mimo klasickej prevádzky a pri tejto funkci nie je k dispozícii cestovný poriadok ani zastávky po trase. Používa sa napríklad pri náhradnej doprave.
Cíl – Nastavenie cieľa jazdy. Prejaví sa na paneloch.
Služba/řidič – Nastavenie konkrétnej služby pre vodiča. V tejto funkcii je nahratý cestovný poriadok. Funkcia je využívaná v klasickej prevádzke.
Pásmo – Manuálne nastavenie tarifnej zóny
Jízda/směr – Nastavenie jazdy s obmedzeným režimom bez cestovného poriadku, ale so zastávkami po trase linky
Odklon – Tlačítko aktivuje režim “jazda odklonom”
Ručně – Manuálne hlásenie dodatkových hlásení (so zapojeným hlásičom zastávok)
Zastávka – Manuálny posun zastávky
ČERVENÉ TLAČÍTKO – Tlačítko núdzového volania na dispečing (v prevádzke bez rádiostanice bude hovor zrušený)
Kódová zpráva – odoslanie správy na dispečing (v prevádzke bez rádiostanice správu neodošle)
Revize – Aktivuje režim “Revize jízdních dokladů”, funkcia zablokuje označovače cestovných lístkov (avšak je potrebné mať revízorský kľúč Dallas, inak je funkcia nepoužiteľná)
ŠÍPKY – Navolenie elektronickej výhybky, prípadne posúvanie v zoznamoch cieľov, smerov, služieb, alebo v servise
Servis – Nastavenia palubného počítača, na rozšírené nastavenia je potrebné 6-číselné heslo