Přehled opatření v dopravě, zkráceně POD, je souhrn výluk, akcí a předem plánovaných mimořádností v Brně. 

Neručíme za 100% správnost zápisů. 

Google tabulka
Zobrazit Google Tabulku na webu

Chcete také zapisovat? Napište nám na email
dfotoakcebrno@gmail.com